1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tilbudsorientering - Mjølkerampa as                                                             __________________________________________________________________________________________________________________________________         

Tiltak

- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, 5 plasser

- Varig Tilrettelagt arbeid, 10 plasser

Vi tilpasser og strukturerer oppfølging i jobbrelatert attføring mot mennesker med::

- Avhengighetsproblematikk

- Autismespekterforstyrrelser

- Mennesker med funksjontap(hemming)

- Sosial adferdsproblematikk, sosial kompetanse, problemadferd.

Empowerment : - å utløse handlinger som styrker folks egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet»

Motivasjon og mestring: - utløse egenkraft og holdninger i opplevelse på utførelse, arbeidsglede og innovasjon.

 

Utprøvingsarenaer -     Vaktmestertjenester og vedlikeholdarbeid og serviceoppdrag

                                               Eget lysstøperi og salg i egen butikk

                                               ulike pakke og emballeringsoppdrag

                                               Kantine drift

                                               Administrative oppgaver (booking og fakturering)

                                               Produksjon markisedeler (mekanisk montering)

Utløse gode eksterne arbeidsutprøvingsarenaer, plasser i det lokale arbeidsliv

Medlem av Gjerdrums næringslivsforening.