1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Velkommen til Mjølkerampa as

Hva skjer første måneden i VTA?

ü  Første ukene vil være å bli kjent på arbeidsplassen, rutiner og kollegaer.

ü  Kontrakt skrives i løpet av 1-2- uker. Alle som blir ansatt i VTA må skrive kontrakt.

ü  Man blir ansatt i bedriften med 6 måneders prøvetid. I prøvetiden foregår opplæring i de ulike arbeidsoppgavene. Etter endt og bestått prøvetid er man fast ansatt i bedriften

ü  Gjennomgang av arbeidsreglement er obligatorisk for alle nye ansatte. Litt informasjon om egenmeldinger, ferie og annet.

ü  Det kan vær en fordel å kunne låse inn lommebok og mobil. Ta med hengelås til å låse skapet.

Hva skjer i prøvetiden?

ü  I prøvetiden vil du få anledning til å prøve ut de fleste arbeidsoppgavene som utføres i bedriften. Du vil etter hvert gjennomgå opplæring hvor det vil legges vekt på bl.a. evne til å motta instruksjon, utholdenhet, arbeidstempo, selvstendighet, forholdet til kollegaer, kvalitetsvurdering, problemløsing, kreativitet. I tillegg vurderes orden og frammøte på arbeidsplassen.

ü  Målet med kartleggingen er å finne fram til arbeidsoppgaver du i fremtiden kan trives å jobbe med, samtidig som vi vurderer hvordan vi kan løse, og jobbe videre med det som er vanskelig.

I prøveperioden er det viktig at du selv gir tilbakemelding om hvordan du trives med arbeidsoppgaver og generelt på arbeidsplassen, slik at vi kan legge til rette for at ting

 

Sosialt

 

ü  VTA avdelingen pleier å ha flere turer i løpet av året, i tillegg til at man på huset har sommerfest, julelunsj/julebord med mer. Planen er at vi i løpet av året kan gjennomføre flere sosiale arrangementer. Kom gjerne med innspill!

ü  Allmøter ca 1 gang pr mnd. er det allmøteter på huset. Her er det muligheter for å komme med forslag og bidra positivt til fellesskapet.

Medarbeidersamtaler

ü  Som ansatt i VTA har du krav på regelmessig oppfølging fra bedriften. Det gjennomføres medarbeidersamtaler en gang i året og likeledes rapporterer Mjølkerampa as en gang i året til NAV vedrørende din status/utvikling.