1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bilde1Tilbudsorientering - Mjølkerampa as   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tiltak

- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, 5 plasser

- Varig Tilrettelagt arbeid, 10 plasser

 

Vi tilpasser og strukturerer oppfølging i jobbrelatert attføring mot mennesker med :

- Avhengighetsproblematikk

- Autismespekterforstyrrelser

- Mennesker med funksjontap(hemming)

- Sosial adferdsproblematikk, sosial kompetanse, problemadferd.

 

Empowerment :

Bilde empowerment
-
å utløse handlinger som styrker folks egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet»

 

 

 

Motivasjon og mestring:

- utløse egenkraft og holdninger i opplevelse på utførelse, arbeidsglede og innovasjon.

 Bilde motivasjon

 

 

Utprøvingsarenaer :

Vaktmestertjenester og vedlikeholdarbeid og serviceoppdrag

 
Eget lysstøperi og salg i egen butik

ulike pakke og emballeringsoppdrag

Kantine drift

Administrative oppgaver (booking og fakturering) Produksjon markisedeler (mekanisk montering)

 

Utløse gode eksterne arbeidsutprøvingsarenaer, plasser i det lokale arbeidsliv

Medlem av Gjerdrums næringslivsforening.

Under utvikling