1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Prosedyre for inntak i VTA - tiltaket

 • Søknadsskjema fra NAV om tiltak
 • Søknad bekreftet mottatt. Brev fra oss til deltager og NAV. (info om venteliste)
 • Velkommen til samtale(et kort møte med utlevering av info og tiltak/bedrift og omvisning.
 • Tilbud om arbeid, (fastsette startdato og signering av avtaler.
 • Melding om inntak, (brev til fastlege og NAV).
 • Deltager informasjon, velkomstmappe, (litt om oss).
 • Litt om VTA tiltaket (Hva er det?)
 • Samtykkeerklæring,(litt om hva det er, samt signering av denne)*frivillig.
 • Inntakssamtale, (samtale om planen videre).
 • Arbeidsavtale, (lages med veileder og deltager).
 • Arbeidsreglement og etiske retningslinjer,(info om dette samt signering for forståelse av innhold).
 • Rettighetsdokument, (informasjon).
 • Fraværsmelding, (info dersom fravær).
 • Søknad for velferdspermisjon, (hvordan søke).
 • Klageskjema, (info om klagemuligheter).
 • Klageprosedyre.
 • Taushetserklæring, (leses og forstås samt signeres i 2 eksemplarer dag 1).
 • Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling, (informasjon).
 • Rampenytt, (vårt mnd. info brev).
 • Forbedringsprosjekter/info om forbedringsprosjektene våre.
 • Visjon, formål og overordnede verdier,(hva står vi for).
 • Brosjyre, (hva gjør vår bedrift av oppdrag og hvilke utprøvingsarenaer har vi).
 • Oversikt over eksterne samarbeidspartnere, (info).
 • Medarbeidersamtale skjema. Halvårlig samtale hvor vi vurderer og event. endrer aktivitetsplan for videre planer for tiltaksdeltager for best mulig utnyttelse av tiltaket.
 • Aktivitetsplan,(slik ser din plan ut som vi skal bruke som et redskap i din prosess videre). Vurderes jevnlig og endres ved behov. Kopi til NAV.
 • Vurdering av aktivitetsplan, halvårlig. (vurdere målene vi sammen har laget).
 • Brukerundersøkelse med tilbakemelding til veileder.
 • Vurderingsskjema, (egenvurdering halvårlig).
 • Rapport til NAV, (jevnlig rapport om status for prosess til deltager i henhold til kravspesifikasjon fra NAV).
 • Ved utagering og annen truende adferd, (prosedyre for avvik).
 • Skjema for utagering - veiledning til utfylling ang. advarsel til uønsket hendelse.
 • Oppsigelse
 • Melding til NAV om avsluttet arbeidsforhold, (info om avslutning/tiltakskjeding.
 • Sluttrapport, (status for deltager ved avslutning).