1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Litt historikk om oss!

Etablert som kommunalt arbeidssenter i 1993.
Godkjent som tiltaksbedrift i 2002 med tiltakene APS(Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og VTA(Varig tilrettelagt arbeid).
Organisert som aksjeselskap med Gjerdrum kommune som eier fra 2 Juli 2002.
Driften finansieres gjennom tilskudd fra NAV , Gjerdrum kommune samt egne inntekter.

RETNINGSLINJER OG REGELVERK

Regelverket fra Arbeidsdepartementet gir retningslinjer for gjennomføring av tiltak.
Regelverket gir forpliktelser for både tiltaksarrangør og eier.

NAV- PARTNER OG PREMISSLEVERANDØR.

Vi samarbeider tett med NAV Gjerdrum.
NAV region følger opp aktiviteten og innholdet i tiltakene.
Årlige møter med NAV Akershus i forhold til behov for tiltaksplasser , reforhandlinger av samarbeidsavtale og rapportering.

SPESIELLE FORHOLD ØKONOMI

Bedriften er fritatt skatteplikt etter skattelovens § 2-32.
Utbytte skal komme tiltaket og deltagerene tilgode.

MEDFINANSIERINGSAVTALEN

En avtale om kommunalt tilskudd til VTA driften.
Nytt tiltaksregelverk krever reforhandling av medfinansieringsavtalen.

MJØLKERAMPA AS SITT VERDIGRUNNLAG:
R - Raus
A - Allsidig
M - Mestring
P - Pålitelig
A - Ansvarlig

FORMÅL:
Vårt formål er å gi mennesker mulighet til å delta i arbeidsliv eller aktivitet.

VISJON:
Mjølkerampa AS -  Mestring og utvikling i fellesskap.

Verdislide 

 

  asvl logo

Godkjent og sertifisert medlemsbedrift